Get Adobe Flash player

Fundacja Świat z Uśmiechem zaprasza na kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, który odbędzie się w dniach 27, 28 listopada 2010r. i 04, 05  grudnia 2010r. w Szkole Języków Obcych w Lubaniu mieszczącej się przy ul. Zgorzeleckiej 18. Opłata za kurs wynosi 150 PLN.

 

Więcej…

 

W dniu 04.11.2010r. w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno – Doradczym dla organizacji pozarządowych powiatu oleśnickiego odbyło się szkolenie na temat nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie. Najważniejsze zmiany w regulacjach prawnych dotyczące w/w ustawy zostały omówione przez Dyrektora Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Panią Wiolettę Matysek – Szumilas oraz pracownika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Pana Andrzeja Stachowiak.

Więcej…

 

W okresie wakacji 2009r. Fundacja Świat z Uśmiechem zorganizowała wypoczynek letni dla ok. 800 dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz z rodzin dotkniętych powodzią.

Wypoczynek został zorganizowany nad morzem w miejscowościach: Chłapowo koło Władysławowa, w Międzywodziu, w Łebie oraz w górach w Lewinie Kłodzkim. Główną misją podczas pobytu uczestników na kolonii było zapewnienie bezpiecznego wypoczynku oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb – 4 posiłki dziennie, poczucia własnej wartości, rozwijanie zainteresowań, talentów, ponieważ na co dzień doświadczają niezawinionych problemów ubóstwa i jego skutków. Uczestnicy kolonii zostali zaopatrzeni w bieliznę osobistą, odzież oraz przybory toaletowe. Większość z nich przyjechało na kolonię z jedną letnią koszulką i jedną parą spodni. Podstawowym celem było także rozbudowanie różnych zainteresowań wśród uczestników. Dzieci i młodzież chętnie brała udział w zajęciach warsztatowych tj. w nauce języka angielskiego poprzez zabawę, tańce integracyjne, muzykę, sport, warsztaty plastyczne i inne.

Więcej…