Get Adobe Flash player

 

Więcej…

 

 

 

zaproszenie_na_lokalne_targi

Więcej…

 

 

Kolonia Darłówek 2015

 

Więcej…

 

Fundacja Świat z Uśmiechem informuje, że podczas zbiórki publicznej zgodnie z decyzją nr 118/2014 z dnia 27 luty 2014r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniach od 15 marca 2014r. do 31.12.2014r. zebrano kwotę 59.558,45 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 45/100). Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, rehabilitacji, dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacji oraz pobytu członka rodziny przy chorym w trakcie i po operacji. Leczenie i rehabilitacja Pana Krzysztofa jeszcze się nie zakończyły, więc pozostałe jeszcze środki zgromadzone na koncie Fundacji będą nadal przeznaczane na ten cel.