Get Adobe Flash player

W okresie wakacji 2009r. Fundacja Świat z Uśmiechem zorganizowała wypoczynek letni dla ok. 800 dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz z rodzin dotkniętych powodzią.

Wypoczynek został zorganizowany nad morzem w miejscowościach: Chłapowo koło Władysławowa, w Międzywodziu, w Łebie oraz w górach w Lewinie Kłodzkim. Główną misją podczas pobytu uczestników na kolonii było zapewnienie bezpiecznego wypoczynku oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb – 4 posiłki dziennie, poczucia własnej wartości, rozwijanie zainteresowań, talentów, ponieważ na co dzień doświadczają niezawinionych problemów ubóstwa i jego skutków. Uczestnicy kolonii zostali zaopatrzeni w bieliznę osobistą, odzież oraz przybory toaletowe. Większość z nich przyjechało na kolonię z jedną letnią koszulką i jedną parą spodni. Podstawowym celem było także rozbudowanie różnych zainteresowań wśród uczestników. Dzieci i młodzież chętnie brała udział w zajęciach warsztatowych tj. w nauce języka angielskiego poprzez zabawę, tańce integracyjne, muzykę, sport, warsztaty plastyczne i inne.

Wiodącymi zadaniami zrealizowanymi przez fundację 2009 roku była:

  1. Kolonia z programem z elementami aktywności twórczej – ideą programu było rozwijanie zainteresowań dzieci „Poszukiwaniem zaginionych talentów” (muzycznych, plastycznych, tanecznych, technicznych i poetyckich);
  2. Kolonia z programem sportowo – krajoznawczym – ideą programu było promowanie zdrowego stylu życia, integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólną zabawę, gry tematyczne, wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz uprawianie sportu, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi;