Get Adobe Flash player

Turnus od 26.07.2016r. do 08.08.2016r. Nazwa zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach o przekroczonych standardach jakości środowiska z miasta Wrocławia". W turnusie tym uczestniczyło 78 osób z terenu Dolnego Śląska. 30 dzieci z miasta Wrocławia zostało objętych dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  W czasie trwania turnusu dzieci i młodzież uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach, grach i zabawach zespołowych, były także organizowane wycieczki piesze i autokarowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 74.262,31 PLN. Z tego kwota dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu wynosi 4200,00 PLN.

Link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl.