Get Adobe Flash player

 

ZAPROSZENIE

 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych

w Oleśnicy prowadzony przez Fundację Świat z Uśmiechem

serdecznie zaprasza na

Forum Organizacji Pozarządowych powiatów oleśnickiego i oławskiego

pod tytułem:

 

„Jak oswoić wolontariusza?”

 

Jelcz – Laskowice, dnia 27 maja 2014 r. (wtorek), godz. 17:00

miejsce:

Urząd Miasta i Gminy Jelcz Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24

sala konferencyjna na 1 piętrze

 

 

Program Forum:

 

16:50 - 17:00 Rejestracja uczestników

17:00 - 17:05 Powitanie i przedstawienie programu forum

17:05 - 18:50 Jacek Bednarek -  prezes Stowarzyszenia „Nowa Rodzina” - „Jak oswoić

wolontariusza” - wprowadzenie do tematu

18:50 - 19:10 Wojtek Staniewski – stowarzyszenie „TRATWA” – wprowadzenie do dyskusji

19:10 - 19:40 Dyskusja

19:40 Podsumowanie i zakończenie

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Forum pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie nr 600961384.

 

 

W ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego ”przy Fundacji Świat z Uśmiechem, działa od 01.03.2014r Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych z powiatu oleśnickiego z filią w powiecie oławskim.

Punkt oferuje bezpłatnie doradztwo i konsultacje oraz szkolenia dla przedstawicieli  stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych , grup nieformalnych, grup odnowy wsi,  oraz innych liderów społecznych.

Projekt „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” jest realizowany w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Sieć obejmuje całe województwo dolnośląskie. Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to kompleksowa pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie oferuje bezpłatnie m.in.:

Doradztwo specjalistyczne (stacjonarne, e-mail, telefoniczne) z zakresu:

 • Pozyskiwania funduszy i pisania projektów.
 • Sprawozdawczości, rozliczenia projektów, a także prawidłowego rozliczania wewnątrz organizacji,
 • Aspektów formalno prawnych funkcjonowania organizacji, w tym zakładanie organizacji, obowiązki rejestracyjne, statut, formularze.
 • Elementów animacji, partnerstwa

Szkolenia / warsztaty z zakresu:

 • Pozyskiwania środków na działalność organizacji/fundraising.
 • Zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi m.in. planowanie strategiczne, budowanie zespołu, zarządzanie finansami itp.
 • Współpracy z samorządem lokalnym w tym m.in. kwestie powoływania Rad Działalności Pożytku
 • Publicznego, uchwalania rocznych i wieloletnich programów współpracy, zasady realizowania

konsultacji społecznych oraz formy współpracy.

 • Księgowości w organizacjach pozarządowych elementy księgowości w organizacjach, zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenia księgowości.
 • Współpracy z wolontariuszem.

Spotkania informacyjne:

dotyczące ważnych kwestii dla III sektora, np. zmiany przepisów prawa, rocznych i programów współpracy ngo z JST, źródeł finansowania, obowiązków sprawozdawczych organizacji.

Fora Organizacji Pozarządowych:

na których podejmowane będą tematy ważne dla  organizacji pozarządowych z powiatu oleśnickiego i oławskiego – spotkania dotyczące współpracy międzysektorowej oraz wymiana doświadczeń.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Oleśnicy z filią w Oławie

 

organizacja prowadząca: Fundacja Świat z Uśmiechem, ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

GODZINY DYŻURÓW

 1. Oleśnica ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 11:00 – 18:00

 1. Oława ul. Brzeska 9/4 (wejście od ul. Karola Miarki), 55-200 Oława

Wtorek 19:00 – 21:00

Środa 17:00 – 21:00

Czwartek 17:00 – 21:00

 

Prosimy o wcześniejsze  ustalenie  terminu i zakresu  doradztwa pod nr tel. 605447234 lub 600961384

lub na e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Fundacja decyzją nr 118/2014 z dnia 27.02.2014r. wydaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Krzysztofa Chwałek chorego na rozległą rozedmę obu płuc, poprzez pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacji oraz pobytu członka rodziny przy chorym w trakcie i po operacji.

Mam 37 lat. Mieszkam z żoną Ewą i 4,5 letnim synem Mateuszem w Nowym Dworze gm. Syców w województwie dolnośląskim. Od dzieciństwa miałem kłopoty ze zdrowiem, często chorowałem na zapalenie oskrzeli i płuc.  Po długim leczeniu i ciężkiej batalii chodzenia od lekarza do lekarza, w końcu stwierdzono u mnie POCHP – przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W pierwszej połowie 2013 roku stan mojego zdrowia gwałtownie się pogorszył, nastąpiło uszkodzenie serca, będące konsekwencją przewlekłej niewydolności oddechowej i nadciśnienia płucnego. Udałem się do kilku lekarzy (w Kaliszu, w Wolicy, we Wrocławiu), którzy potwierdzili bardzo zły stan mojego zdrowia i kwalifikację do przeszczepu. Przemieszczałem się od szpitala do szpitala. W sierpniu przeszedłem mnóstwo badań na oddziale kardiologicznym w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu, gdzie wykluczono zatorowość płucną, lecz serce jest uszkodzone i zmęczone przez nienatlenioną od dawna krew.

Diagnoza jest jednoznaczna – przeszczep płuc !

Operacja przeprowadzona będzie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu - wpisany jestem na listę biorców w Poltransplancie. Każdy dzień to walka z trudnościami w oddychaniu, oczekiwanie na telefon z wiadomością, że znalazł się dawca oraz utrzymywanie się w nadziei , że operacja powiedzie się jak najlepiej.

Obecnie poddawany jest całodobowej tlenoterapii, co utrzymuje mnie przy życiu. Wymagam stałej i specjalistycznej opieki lekarskiej, korzystam z pomocy rehebilitanta, który sprawia, że mój oddech jest łatwiejszy.  Muszę kilka razy dziennie przyjmować leki, dbać o odpowiednią dietę oraz unikać wszelkich infekcji. Wszystko to jest bardzo kosztowne.

Praktycznie 24 h/na dobę  "przykuty" jestem do koncentratora tlenu w domu, mam niewielkie możliwości, by wyjść z domu, gdyż potrzebuję przenośnego tlenu. W tej chwili korzystam w niedużych butli tlenowych, które dostarczają mi tlenu na nie więcej niż 4 godziny. Koszt wypożyczenia takiej butli to 40 zł co daje mi 10 zł za jedną godzinę wyjścia na zewnątrz. Od grudnia 2013 jestem na rencie chorobowej z tytułu całkowitej niezdolności po pracy.

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie mnie w tych trudnych chwilach, o pomoc finansową dla mnie, na moje leczenie bym mógł wyzdrowieć i cieszyć się życiem i wychować mojego syna.

Wpłaty dla Krzysztofa można dokonywać na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony tylko i wyłącznie na ten cel:

Fundacja Świat z Uśmiechem

ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica

rachunek bankowy nr 33 1240 1994 1111 0010 5642 2851

z dopiskiem dla Krzysztofa Chwałka

Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: PKOPPLPW, kod kraju: PL

 

 
Fundacja Świat z Uśmiechem informuje, że podczas zbiórki publicznej zgodnie z decyzją nr 224/2013 z dnia 17 czerwca 2013r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniach od 21 czerwca 2013r. do 31.12.2013r. zebrano 1.265.249,69 PLN (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 69/100). Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów przeszczepu płuc w Klinice w Wiedniu podopiecznej fundacji oraz leczenie po przeszczepie i rehabilitację, a także pobyt osoby towarzyszącej w Wiedniu. Leczenie i rehabilitacja Pani Justyny jeszcze się nie zakończyły, więc pozostałe jeszcze środki zgromadzone na koncie Fundacji będą nadal przeznaczane na ten cel.

Więcej…

 

Nazwa zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach o przekroczonych standardach jakości środowiska z miasta Wrocławia". W turnusie tym uczestniczyło 80 osób z terenu Dolnego Śląska. 55 dzieci z miasta Wrocławia zostało objętych dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  W czasie trwania turnusu dzieci i młodzież uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach, grach i zabawach zespołowych, były także organizowane wycieczki piesze i autokarowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 88.224,61 PLN. Z tego kwota dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu wynosi 7700,00 PLN.

Link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl.