Dolno?l?ski Punkt Konsultacyjno Doradczy dla organizacji pozarz?dowych powiatu ole?nickiego rozpocz?? dzia?alno?? od 01.05.2010r. G?wnym celem dzia?alno?ci Punktu jest merytoryczne wsparcie dla projektw realizowanych przez organizacje pozarz?dowe w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Dolno?l?skiego, Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz udzia? w konkursach og?aszanych przez samorz?dy wojewdztwa dolno?l?skiego.

S?u?ymy fachowym poradnictwem i doradztwem dla organizacji pozarz?dowych, co miesi?c s? organizowane warsztaty, spotkania dla organizacji pozarz?dowych oraz doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarz?dowych, prowadzi doradztwo i poradnictwo w zakresie prawid?owej realizacji bie??cych projektw organizacji pozarz?dowych. Do dnia 30 wrze?nia 2010r. z pomocy Punktu skorzysta?o 40 organizacji pozarz?dowych i zosta?o udzielonych 116 porad.

Ka?da zainteresowana organizacja mo?e skorzysta? z porad doradcy ds. funduszy, prawnika, oraz doradcy ds. finansowych.

Punkt dzia?a w budynku Zespo?u Szk? Ponadgimnazjalnych w Ole?nicy, przy ul. Wojska Polskiego 67-69 w Ole?nicy, I pi?tro, sala 112.

Telefon: +48 607 072 769
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czynny w:

  • poniedzia?ek 8:00 14:00 i 16:30 20:00
  • wtorek 8:00 20:00
  • ?roda 8:00 16:00
  • czwartek 08:00 13:30 i 16:30 20:00
  • pi?tek 8:00 13:00

Plan pracy punktu:

Poniedzia?ek Sylwia Sendek
Agnieszka Gra?y?ska
Kancelaria Prawna
Doradca ds. funduszy
Doradca ds. finansowych, koordynator
Prawnik
8:00-14:00; 16:30-20:00
16:30-20:00
13:00-16:00
Wtorek Barbara Libera
Sylwia Sendek
Agnieszka Gra?y?ska
Kancelaria Prawna
Doradca ds. finansowych
Doradca ds. funduszy
Doradca ds. finansowych, koordynator
Prawnik
8:00-20:00
10:00-20:00
16:00-20:00
8:00-11:00
?roda Sylwia Sendek
Kancelaria Prawna
Doradca ds. funduszy
Prawnik
8:00-16:00
11:00-16:00
Czwartek Sylwia Sendek
Agnieszka Gra?y?ska
Kancelaria Prawna
Doradca ds. funduszy
Doradca ds. finansowych, koordynator
Prawnik
8:00-13:30; 16:30-20:00
16:30-20:00
8:00-11:00
Pi?tek Sylwia Sendek
Doradca ds. funduszy 8:00-13:30