Get Adobe Flash player

Zarz?d i wolontariusze Fundacji to ludzie posiadaj?cy bogate do?wiadczenie w pracy organizacjach pozarz?dowych, ch?tni do pracy i pe?nego po?wi?cenia oraz niesienia pomocy najbardziej potrzebuj?cym.

Mamy wiele pomys?w i planw zwi?zanych z przysz?o?ciowym rozwojem Fundacji, ktre zaczynamy ma?ymi krokami realizowa?.

Poprawiony (poniedziałek, 01 listopada 2010 13:53)