Get Adobe Flash player

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Nie odpłatną działalność pożytku publicznego:

 • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 • rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • spotkania, seminaria formacyjne,
 • organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Fundacji;
 • grupy wolontariatu Fundacji;
 • prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
 • organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności: niepełnosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych,

2. Odpłatną działalność pożytku publicznego:

 • organizowanie i finansowanie obozów szkoleniowych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, wycieczek, dwustronnej wymiany mających na celu przybliżenie i poznanie przez dzieci i młodzież struktur i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej.
 • organizowanie i finansowanie szkoleń dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz szkoleń dla liderów i kadry instruktorskiej do pracy z młodzieżą.
 • wydawanie publikacji oraz innych materiałów szkoleniowych i poradniczych dla młodzieży oraz osób pracujących z młodzież.

Poprawiony (czwartek, 11 listopada 2010 23:57)