Get Adobe Flash player

Niewiarygodne !!! Uda?o si? !!! Pan Krzysztof Chwa?ek jest po przeszczepie!!!

Pan Krzysztof Chwa?ek jest po przeszczepie p?uc! Operacja odby?a si? w nocy z 13 na 14 wrze?nia 2014r. w Zabrzu. Klinika znalaz?a dawc?! Operacja przesz?a bez komplikacji, p?uca by?y zdrowe i mocne, dzielny jest te? Pan Krzysztof! Przeszczep trwa? od oko?o godz. 22.30 w sobot? do szstej rano w niedziel?.Lekarz prowadz?cy powiedzia?, ?e p?uca bardzo szybko podj??y prac?. To by?a najlepsza wiadomo?? dnia.

Najbli?sze dni Pan Krzysztof b?dzie przebywa? na intensywnej sali pooperacyjnej. Wszystko musi si? unormowa?. Jest jeszcze bardzo s?aby, ale samodzielnie oddycha i w niedziel? wieczorem pierwszy raz rozmawia? z najbli?sz? rodzin?, ktra mog?a do niego wej?? na chwil?.
Teraz trzeba mie? nadziej?, ?e b?dzie wszystko dobrze i mocno w to wierzymy!