Get Adobe Flash player

Fundacja decyzją nr 118/2014 z dnia 27.02.2014r. wydaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Krzysztofa Chwałek chorego na rozległą rozedmę obu płuc, poprzez pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacji oraz pobytu członka rodziny przy chorym w trakcie i po operacji.

Mam 37 lat. Mieszkam z żoną Ewą i 4,5 letnim synem Mateuszem w Nowym Dworze gm. Syców w województwie dolnośląskim. Od dzieciństwa miałem kłopoty ze zdrowiem, często chorowałem na zapalenie oskrzeli i płuc.  Po długim leczeniu i ciężkiej batalii chodzenia od lekarza do lekarza, w końcu stwierdzono u mnie POCHP – przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W pierwszej połowie 2013 roku stan mojego zdrowia gwałtownie się pogorszył, nastąpiło uszkodzenie serca, będące konsekwencją przewlekłej niewydolności oddechowej i nadciśnienia płucnego. Udałem się do kilku lekarzy (w Kaliszu, w Wolicy, we Wrocławiu), którzy potwierdzili bardzo zły stan mojego zdrowia i kwalifikację do przeszczepu. Przemieszczałem się od szpitala do szpitala. W sierpniu przeszedłem mnóstwo badań na oddziale kardiologicznym w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu, gdzie wykluczono zatorowość płucną, lecz serce jest uszkodzone i zmęczone przez nienatlenioną od dawna krew.

Diagnoza jest jednoznaczna – przeszczep płuc !

Operacja przeprowadzona będzie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu - wpisany jestem na listę biorców w Poltransplancie. Każdy dzień to walka z trudnościami w oddychaniu, oczekiwanie na telefon z wiadomością, że znalazł się dawca oraz utrzymywanie się w nadziei , że operacja powiedzie się jak najlepiej.

Obecnie poddawany jest całodobowej tlenoterapii, co utrzymuje mnie przy życiu. Wymagam stałej i specjalistycznej opieki lekarskiej, korzystam z pomocy rehebilitanta, który sprawia, że mój oddech jest łatwiejszy.  Muszę kilka razy dziennie przyjmować leki, dbać o odpowiednią dietę oraz unikać wszelkich infekcji. Wszystko to jest bardzo kosztowne.

Praktycznie 24 h/na dobę  "przykuty" jestem do koncentratora tlenu w domu, mam niewielkie możliwości, by wyjść z domu, gdyż potrzebuję przenośnego tlenu. W tej chwili korzystam w niedużych butli tlenowych, które dostarczają mi tlenu na nie więcej niż 4 godziny. Koszt wypożyczenia takiej butli to 40 zł co daje mi 10 zł za jedną godzinę wyjścia na zewnątrz. Od grudnia 2013 jestem na rencie chorobowej z tytułu całkowitej niezdolności po pracy.

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie mnie w tych trudnych chwilach, o pomoc finansową dla mnie, na moje leczenie bym mógł wyzdrowieć i cieszyć się życiem i wychować mojego syna.

Wpłaty dla Krzysztofa można dokonywać na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony tylko i wyłącznie na ten cel:

Fundacja Świat z Uśmiechem

ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica

rachunek bankowy nr 33 1240 1994 1111 0010 5642 2851

z dopiskiem dla Krzysztofa Chwałka

Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: PKOPPLPW, kod kraju: PL