Get Adobe Flash player

Oferta kolonii 2013 roku
Dom Kolonijny Franek we W?adys?awowie ul. Kolejowa 3, 84-120 W?adys?awowo
Termin 18.08.2013r. do 31.08.2013r. obecnie ca?kowity koszt wynosi 900,00 PLN, koszt ten mo?e ulec obni?eniu po otrzymaniu wp?at z 1% i otrzymaniu dotacji

Warunki zakwaterowania
Uczestnicy kolonii b?d? zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4 osobowych. Pokoje s? z pe?nym w?z?em sanitarnym oraz wyposa?one s? w szafy ubraniowe z wieszakami, szafki nocne, p?ki, st?, krzes?a w liczbie odpowiadaj?cej ilo?ci osb w pokoju, tv, internet.


Ilo?? miejsc w sto?wce sto?wka dysponuje 90 miejsc. O?rodek wyposa?ony jest rwnie? w?asn? kuchni?. Ka?dy z uczestnikw otrzyma 4 posi?ki dziennie tj. ?niadanie, obiad, podwieczorek, kolacje oraz suchy prowiant podczas wycieczek. Ponadto przez ca?y dzie? oglnodost?pne s? napoje. W?a?ciciele o?rodka przygotowuj? smaczne, domowe posi?ki oraz sami piek? ciasta dla uczestnikw.PROGRAM:
- warsztaty j?zykowe formie zabawy, plastyczne, muzyczne
- nauka ta?ca integracyjnego,
- gry i zabawy zespo?owe,
- burza mzgw,
- integracja ca?ej grupy,
- olimpiada sportowa,
- wycieczka autokarowa (Gda?sk, Gdynia, Sopot - aquapark, Hel)
- zwiedzamy w czasie wycieczek pieszych (Park linowy, port , muzem motyli, Hallerwka, Aleja Gwiazd Sportu, muzeum bursztynw)
- spe?nienie marze? kolonisty,
- dzie? wolontariatu,
- program sportowo animacyjny,
- dyskoteki, ogniska,
- rejs statkiem po morzu,
- nagrody za udzia? w konkursach, czapka z daszkiem.

Program b?dzie realizowany ka?dego dnia z poznawaniem kultury innych krajw np. dzie? australijski, francuski, ameryka?ski, niemiecki, inrlandzi, indyjski, polski, szkodzki, gredzki itp.
Uczestnicy kolonii i wychowawcy s? ubezpieczeni na okres wypoczynku. Ponadto Fundacja posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej. Dowz uczestnikw na koloni? i z powrotem b?dzie autokarem. Zapewniamy opiek? pedagogiczn? a tak?e opiek? lekarsk? i piel?gniarsk?.
W przypadku zainteresowania w/w ofert? prosimy o wysy?anie maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Fundacja ?wiat z U?miechem
ul. Kopernika 6, 56-400 Ole?nica
tel. 605447234
Bank Pekao S.A nr rachunku bankowego 46 1240 1994 1111 0010 2768 1711