Get Adobe Flash player

Przeka? nam 1% podatku. Wystarczy klikn?? w baner poni?ej.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarz?dowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Poprawiony (wtorek, 19 lutego 2019 17:22)

 

Ka?dy mo?e pomc naszej Fundacji przekazuj?c 1% swojego podatku dochodowego. Jest to naprawd? bardzo proste! Fundacja ?wiat z U?miechem zajmuje si? niesieniem pomocy ludziom potrzebuj?cym a w szczeglno?ci organizowaniem r?nych form wypoczynku dla dzieci i m?odzie?y. Pragniemy w ten sposb pomc dzieciom i m?odzie?y uwierzy? w ludzi, pokaza? lepszy ?wiat oraz sprawi? u?miech na ich twarzach. Przeka? nam 1% swojego podatku a my wywo?amy u?miech dziecka. Pa?stwa 1% mo?e zmieni? ?wiat dziecka.

Na mocy art. 45 Ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, naczelnik urz?du skarbowego na wniosek podatnika dokonuje wp?aty na wskazan? Organizacj? Po?ytku Publicznego. Kwota tej darowizny nie mo?e przekracza? 1% podatku wynikaj?cego z zeznania podatkowego.

Aby przekaza? 1% na rzecz Fundacji ?wiat z U?miechem, wystarczy w zeznaniu PIT:

1. Wpisa? numer KRS: 0000328521;
2. Poda? wysoko?? wp?aty;

Urz?d skarbowy ma trzy miesi?ce od up?ywu terminu z?o?enia zeznania podatkowego na dokonanie przelewu Twojego 1% podatku na rzecz Fundacji ?wiat z U?miechem.

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000328521/

Poprawiony (wtorek, 19 lutego 2019 17:25)